Logopedie

Inhoudsopgave

Logopedie is een gespecialiseerde vorm van therapie die zich richt op het verbeteren van spraak, taal, stem en gehoor. Bij OpWeg jeugdhulp begrijpen we dat elk kind uniek is en zijn eigen communicatie-uitdagingen heeft. Daarom bieden wij op maat gemaakte logopedische interventies die uw kind helpen om zijn of haar communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. Van het leren uitspreken van klanken tot het begrijpen en gebruiken van taal, onze logopedisten staan klaar om uw kind te ondersteunen op hun reis naar communicatief succes. Kom meer te weten over hoe logopedie uw kind kan helpen bloeien en neem vandaag nog contact met ons op.

 
 
 
 
 
 

Waar kan een logopedist bij helpen?

Een logopedist kan op verschillende gebieden helpen. Denk hierbij aan stem, articulatie/spraak, stotteren, eten/drinken en taal. 

Bij Op Weg Jeugdhulp helpen wij voornamelijk bij het vergroten van de communicatieve zelfredzaamheid en het eten/drinken. Er wordt gekeken naar de communicatieve vaardigheden van een kind. Hoe communiceert het kind op dit moment en hoe kunnen we hem/haar verder helpen? Dit kan verbaal zijn, maar we maken ook gebruik van communicatiehulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn PECS of de Proloquo2Go. Wanneer een kind moeite heeft met bepaalde voedselstructuren of bijvoorbeeld met drinken uit een beker, kan een logopedist meedenken en een behandelplan opstellen. Dit wordt in samenwerking met de behandelaren en de mentor van het kind gedaan.

In deze folder vind je informatie over gestalt taalverwerking. Ook staan hier tips in voor ouders om thuis met het kind te gebruiken om de communicatie te verbeteren.

Klik hier om te downloaden Gestalt taalverwerking

In deze folder vindt u de eerste drie stappen die gemaakt kunnen worden in het oefenen met de Proloquo2Go ( in het Nederlands en het Engels)

Klik hier om te downloaden Ondersteunde Communicatie

De kernwoordenkaart zijn meerdere pictogrammen die ook op de Proloquo2Go staan, die vaak worden gebruikt (als ondersteunde communicatie). Hier kunt u verschillende kernwoordenkaarten vinden per categorie, zoals eten & drinken of wc.

Download hier het bestand Ondersteunde Communicatie

Logopedie voor kinderen

De doelgroep van Op Weg Jeugdhulp is voornamelijk 3- tot 8-jarigen.

Lees hier meer

Over de doelgroep van Op Weg Jeugdhulp waar onze logopedisten mee werken.
Klik Hier

Logopedie en autisme

We vertellen je graag meer over logopedie en kinderen met autisme.

Lees hier meer

Over de doelgroep van Op Weg Jeugdhulp waar onze logopedisten mee werken.
Klik Hier

Wat houdt logopedie in bij Op Weg Jeugdhulp

Als een kind op de dagbehandeling binnenkomt, start de logopedist(e) met een observatie. Tijdens de observatie wordt er gekeken naar de sterke punten van het kind en waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Vervolgens zorgt de logopedist(e) dat hij/zij zichzelf leuk maakt voor het kind, zodat het kind samen met de logopedist(e) wil werken. De ene keer neemt de logopedist(e) een test af en een andere keer gaat ze aan de slag aan de hand van de observatie.

Tijdens de observatie wordt er gekeken naar de volgende ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Vergroten van het taalbegrip
  • Vergroten van de woordenschat
  • Vergroten van de zinsontwikkeling
  • Verbeteren van de articulatie
  • Het ontwikkelen van spraak, indien het kind (nog) niet of beperkt spreekt
  • Het versterken van de mondmotoriek
  • Eet- en drinkproblematiek
  • Moeilijkheden in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking)
  • Het verbeteren van beurtgedrag
  • Voorkeur voor welk taalproces

 

Indien het kind een belemmering ervaart op één of meerdere vaardigheden hiernaast genoemd dan worden de punten verwerkt in het zorgplan.

De logopedist(e) werkt één keer per week individueel met het kind, maar doordat we dit plan met elkaar opstellen, kunnen de trainers de logopedische doelen ondersteunen en andersom. Daardoor worden de doelen dus in verschillende situaties geoefend. Dit is een voordeel voor de generalisatie van de oefensituatie naar de natuurlijke omgeving.

De logopedische behandeling sluit volledig aan op ABA. Dit is terug te zien in de data die we bijhouden, maar ook de motivatie, het belonen, het prompten (helpen), manden (het vragen om iets) en tacten (benoemen van items) spelen hierin een belangrijke rol.

Ieder kwartaal is er een MDO (Multi Disciplinair Overleg), waarin besproken wordt hoe het met de jeugdigen gaat en wat we anders kunnen aanpakken met elkaar om de ontwikkeling van de jeugdige nog beter te stimuleren. Daarnaast zijn we betrokken bij de evaluatieverslagen en de eindverslagen.

Om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling mogen ouders meekijken indien zij dit willen. Als er tussendoor vragen zijn, wordt er altijd ruimte gemaakt om deze te beantwoorden.

Maak kennis met onze logopedisten

Annelieke is in 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam als allround logopediste. Zij is na haar studie meteen aan de slag gegaan bij Op Weg Jeugdhulp. Daarnaast heeft zij 3 jaar in de vrije vestiging gewerkt. Annelieke heeft meerdere cursussen gevolgd op het gebied van articulatie en sensorische informatieverwerking. Per mei 2024 is zij na zeven volle jaren begonnen aan een nieuw avontuur!
Annelieke Jongenelen - Tump
Janna is in 2014 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam als allround logopediste. De eerste vijf jaar is zij werkzaam geweest in de vrije vestiging. Janna heeft meerdere cursussen gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen en is nauw betrokken geweest op de dagbehandeling in Moerwijk en momenteel op de dagbehandeling locatie in Rotterdam Zuid.
Janna Noordzij - van Opijnen

Overige relevante informatie

De logopedisten van Op Weg Jeugdhulp zijn ook gespecialiseerd in prikkelverwerking. Er zijn veel kinderen die moeite hebben met het verwerken van prikkels. Wanneer dit het dagelijks functioneren belemmert, kan hier samen met de logopedist naar gekeken worden.

Er loopt op dit moment een pilot. Hierbij staat de logopedist op de groep en worden de trainers gecoacht om meer/beter aan communicatie te werken. Mocht dit doorgezet worden, is de 1 op 1 begeleiding dus niet structureel meer. Wanneer een kind een speciaal traject ingaat (bijvoorbeeld: logopedisch onderzoek, OC aanvragen of onderzoek naar prikkelverwerking) kan er wel 1 op 1 ingezet worden. Meer informatie volgt na het eind van de lopende pilot. 

Logopedie en andere stoornissen of ontwikkelingsachterstanden


Logopedie wordt ook ingezet bij andere stoornissen. Hierbij wordt ook samengewerkt met andere partijen. Kinderen met een spraakontwikkelingsdyspraxie zijn erg moeilijk verstaanbaar. De logopedisten van Op Weg Jeugdhulp hebben kennis over de kenmerken van deze stoornis, maar werken hierbij graag samen met externe partijen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Ditzelfde geldt bij vermoedens van een taalontwikkelingsstoornis. Om te onderzoeken of er sprake is van een TOS, zijn verschillende gegevens nodig. Wanneer er verwacht wordt dat een kind baat kan hebben bij cluster 2 onderwijs of extra begeleiding vanuit cluster 2, kan er een onderzoek aangevraagd worden bij het audiologisch centrum. Zij stellen dan vast of er wel/geen sprake is van een taalontwikkelingsstoornis en wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.