Logopedie bij Op Weg Jeugdhulp

Het voorkomen en behandelen van taalproblemen is op jonge leeftijd heel erg belangrijk. Logopedie kan worden ingezet bij bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis, dyslexie of een autismespectrumstoornis.

Als een kind op de dagbehandeling binnenkomt, start de logopedist(e) met een observatie. Tijdens de observatie wordt er gekeken naar de sterke punten van het kind en waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Vervolgens zorgt de logopedist(e) dat hij/zij zichzelf leuk maakt voor het kind, zodat het kind samen met de logopedist(e) wil werken. De ene keer neemt de logopedist(e) een test af en een andere keer gaat ze aan de slag aan de hand van de observatie.

Tijdens de observatie wordt er gekeken naar de volgende ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Vergroten van het taalbegrip
  • Vergroten van de woordenschat
  • Vergroten van de zinsontwikkeling
  • Verbeteren van de articulatie
  • Het ontwikkelen van spraak, indien het kind (nog) niet of beperkt spreekt
  • Het versterken van de mondmotoriek
  • Eet- en drinkproblematiek
  • Moeilijkheden in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking)
  • Het verbeteren van beurtgedrag
  • Voorkeur voor welk taalproces
ABA op weg-59-D64A4971-2

Indien het kind een belemmering ervaart op één of meerdere vaardigheden hiernaast genoemd dan worden de punten verwerkt in het zorgplan.

De logopedist(e) werkt één keer per week individueel met het kind, maar doordat we dit plan met elkaar opstellen, kunnen de trainers de logopedische doelen ondersteunen en andersom. Daardoor worden de doelen dus in verschillende situaties geoefend. Dit is een voordeel voor de generalisatie van de oefensituatie naar de natuurlijke omgeving.

De logopedische behandeling sluit volledig aan op ABA. Dit is terug te zien in de data die we bijhouden, maar ook de motivatie, het belonen, het prompten (helpen), manden (het vragen om iets) en tacten (benoemen van items) spelen hierin een belangrijke rol.

Ieder kwartaal is er een MDO (Multi Disciplinair Overleg), waarin besproken wordt hoe het met de jeugdigen gaat en wat we anders kunnen aanpakken met elkaar om de ontwikkeling van de jeugdige nog beter te stimuleren. Daarnaast zijn we betrokken bij de evaluatieverslagen en de eindverslagen.

Om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling mogen ouders meekijken indien zij dit willen. Als er tussendoor vragen zijn, wordt er altijd ruimte gemaakt om deze te beantwoorden.

Maak kennis met

Annelieke is in 2017 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam als allround logopediste. Zij is meteen aan de slag gegaan bij Op Weg Jeugdhulp in Dordrecht. Daarnaast heeft zij 3 jaar in de vrije vestiging gewerkt. Annelieke heeft meerdere cursussen gevolgd op het gebied van articulatie en sensorische informatieverwerking en is nauw betrokken bij de OC- groep in Dordrecht.
Annelieke Jongenelen - Tump
Janna is in 2014 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam als allround logopediste. De eerste vijf jaar is zij werkzaam geweest in de vrije vestiging en sinds januari 2020 werkt zij met veel plezier bij Op Weg Jeugdhulp in Moerwijk. Janna heeft meerdere cursussen gevolgd op het gebied van eet- en drinkproblemen en is nauw betrokken bij de OC- groep in Den Haag.
Janna Noordzij - van Opijnen

Wij delen onze kennis om samen verder te groeien

Onze logopedisten Annelieke en Janna vertellen u graag meer over de werkwijze bij Op Weg Jeugdhulp en waarom deze zo belangrijk is. 

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.