Ouder- en gezinsbegeleiding

Worstelt u met opvoedingsvragen en zoekt u hulp? Dan is ouder- en gezinsbegeleiding van Op Weg Jeugdhulp iets voor u! Het team staat voor u klaar om u en uw kind één op één te begeleiden.

Ouder- en gezinsbegeleiding

Ouder- en gezinsbegeleiding heeft als doel om de ouder opvoedvaardiger te maken, zodat de positieve effecten van deze begeleiding voortduren, ook na het afronden van de begeleiding. Ouder- en gezinsbegeleiding vindt plaats aan de hand van specifieke hulpvragen, zoals het ondersteunen in zindelijkheidstrainingen, het aanleren van ADL vaardigheden (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) of specifiek probleemgedrag.

Videobeelden

In alle vormen van begeleiding kan eventueel gebruik worden gemaakt van videobeelden, waarbij er middels video opdrachten feedback kan worden gegeven op bijvoorbeeld het handelen van bijvoorbeeld een ouder of leerkracht. Dit maakt het ook mogelijk om ondersteuning te bieden op momenten die moeilijk ‘live’ in te plannen zijn, zoals een dagindeling die onverwachts anders gaat dan gepland en tot moeilijkheden voor de jeugdige leidt, of problemen in de routine voor het slapen gaan. Op deze manier kan de zorg worden ingezet op momenten dat dit het hardste nodig is.

Wat doet Op Weg Jeugdhulp bij ouder- en gezinsbegeleiding?

Op Weg Jeugdhulp gelooft dat iedereen zich kan ontwikkelen en er altijd kansen zijn om te groeien. Op sommige momenten is hier even hulp bij nodig. 

Ouder- en gezinsbegeleiding heeft als doel om de ouder opvoedvaardiger te maken, zodat de positieve effecten van deze begeleiding voortduren, ook na het afronden van de begeleiding. Ouder- en gezinsbegeleiding vindt plaats aan de hand van specifieke hulpvragen, zoals het ondersteunen in zindelijkheidstrainingen, het aanleren van ADL vaardigheden (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) of specifiek probleemgedrag.

Op Weg Jeugdhulp biedt ook overbruggingszorg aan kinderen die op de wachtlijst staan bij ons voor de dagbehandeling. Stel, u meldt uw kind/cliënt aan voor de dagbehandeling en u komt voor langere tijd op de wachtlijst te staan, dan kan team ambulant in de tussentijd  ABA-therapie geven bij het kind thuis.

Op Weg Jeugdhulp | ouder- en gezinsbegeleiding

Aanmelden voor ouder- en gezinsbegeleiding

Op Weg Jeugdhulp | ouder- en gezinsbegeleiding

Aanmelden voor ouder- en gezinsbegeleiding.
contact

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.