Schoolbegeleiding

Op Weg Jeugdhulp biedt schoolbegeleiding aan jeugdigen en hun omgeving. Misschien is er ondersteuning nodig om beter tot leren te komen? Zijn er hulpvragen op sociaal gebied? Of is er sprake van gedragsproblematiek?

Team schoolbegeleiding

Ons gemotiveerde en betrokken team werkt op maat en wil de begeleiding bieden die nodig is. Dit betekent dat niet iedere begeleiding er hetzelfde uitziet. Aan de hand van observaties en gesprekken met betrokkenen wordt er een zorgplan opgesteld met daarin de doelen waar we aan gaan werken.

De route

Aan de hand van de hulpvraag van het kind wordt er in samenspraak met de leerkracht en ouder(s)/verzorgers een zorgplan vormgegeven.

Nadat deze is opgesteld zal de ambulant begeleider in de praktijk gaan werken aan de doelen uit het zorgplan, dit doen we onder andere door gedrag te analyseren.

Hierbij wordt gekeken wat er voorafgaat aan het gedrag, hoe het gedrag zich uit en wat daar op volgt.

Op Weg Jeugdhulp & schoolbegeleiding

Op Weg Jeugdhulp biedt individuele jeugdhulp in de klas die extra ondersteuning nodig hebben om goed mee te komen in de klas. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren geboden worden:

  • “schaduwen” van een leerling in de groep;
  • 1 op 1 begeleiding/training van de leerling (gedeeltelijk) buiten de groep;
  • coachen van de leerkracht;
  • een combinatie van bovenstaande vormen van begeleiding.
 
Met deze informatie wordt er gekeken naar een passende aanpak/reactie op de situatie. De ambulant begeleider implementeert dit in de klas en neemt de leerkracht hierin mee met als uiteindelijke doel de begeleiding gedeeltelijk of volledig af te bouwen. Gedurende de begeleiding maken we gebruik van kleine stapjes om naar het uiteindelijk doel te werken en beloningen die passend zijn in de klas, zodat de leerling en/of leerkracht leren door middel van succeservaringen.
Op Weg Jeugdhulp biedt systeembegeleiding en Pivotal Response Therapy (PRT). In alle vormen van begeleiding kan gebruik worden gemaakt van video interactie begeleiding.
 
Soorten begeleiding | Systeembegeleiding
 
Deze begeleiding is gericht op zowel de jeugdige als diens omgeving, waarbij wordt gekeken wat de jeugdige van zijn omgeving nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. De begeleiding kan bijvoorbeeld ingezet worden op school, binnen de kinderopvang of peuterspeelzaal, in de thuissituatie of op een sportclub.
 
Pivotal Response Therapy (PRT) | 
 
Bij PRT is de begeleiding gericht op de ouders (de meest directe omgeving van de jeugdige) om meer contact met hun kind te krijgen en meer communicatie uit te lokken. Wanneer de jeugdige gestimuleerd wordt tot ontwikkeling, met als basis contact en communicatie, is dit een telkens doorgaand proces in de opvoeding van de jeugdige. Momenteel kunnen we alleen maar gebruik maken van PRT in Den Haag.
 
Op Weg Jeugdhulp biedt ook overbruggingszorg aan kinderen die op de wachtlijst staan bij ons voor de dagbehandeling. Stel, u meldt uw kind/cliënt aan voor de dagbehandeling en u komt voor langere tijd op de wachtlijst te staan, dan kan team ambulant in de tussentijd  ABA-therapie geven bij het kind thuis.

Op Weg Jeugdhulp & schoolbegeleiding

Aanmelden voor schoolbegeleiding

Op Weg Jeugdhulp & schoolbegeleiding

Aanmelden voor schoolbegeleiding.
contact

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.