Zorgaanbod

Systeem-begeleiding

Pivotal Response Therapy (PRT)

Ouder- en gezins-begeleiding

Aanmeldroute

Zorgaanbod

Op Weg gelooft dat iedereen zich kan ontwikkelen en er altijd kansen zijn om te groeien. Op sommige momenten is hier even hulp bij nodig. Op Weg biedt de juiste begeleiding, waarbij plezier en motivatie essentieel zijn om samen een stap verder te komen.

Op Weg biedt systeembegeleiding, Pivotal Response Therapy (PRT) en ouder- en gezinsbegeleiding. In alle vormen van begeleiding kan gebruik worden gemaakt van video interactie begeleiding.

Systeembegeleiding

Deze begeleiding is gericht op zowel de jeugdige als diens omgeving, waarbij wordt gekeken wat de jeugdige van zijn omgeving nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. De begeleiding kan bijvoorbeeld ingezet worden op school, binnen de kinderopvang of peuterspeelzaal, in de thuissituatie of op een sportclub.

Pivotal Response Therapy (PRT)

Bij PRT is de begeleiding gericht op de ouders (de meest directe omgeving van de jeugdige) om meer contact met hun kind te krijgen en meer communicatie uit te lokken. Wanneer de jeugdige gestimuleerd wordt tot ontwikkeling, met als basis contact en communicatie, is dit een telkens doorgaand proces in de opvoeding van de jeugdige.

Ouder- en gezinsbegeleiding

Ouder- en gezinsbegeleiding heeft als doel om de ouder opvoedvaardiger te maken, zodat de positieve effecten van deze begeleiding voortduren, ook na het afronden van de begeleiding. Ouder- en gezinsbegeleiding vindt plaats aan de hand van specifieke hulpvragen, zoals het ondersteunen in zindelijkheidstrainingen, het aanleren van ADL vaardigheden (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) of specifiek probleemgedrag.

Video-interactiebegeleiding

In alle vormen van begeleiding kan gebruik worden gemaakt van video-interactiebegeleiding, waarbij er middels video opdrachten feedback kan worden gegeven op bijvoorbeeld het handelen van bijvoorbeeld een ouder of leerkracht. Dit maakt het ook mogelijk om ondersteuning te bieden op momenten die moeilijk ‘live’ in te plannen zijn, zoals een dagindeling die onverwachts anders gaat dan gepland en tot moeilijkheden voor de jeugdige leidt, of problemen in de routine voor het slapen gaan. Op deze manier kan de zorg worden ingezet op momenten dat dit het hardste nodig is.

Aanmeldroute

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.