Logo

Kwaliteit

HKZ Keurmerk

Cliënten dossier

Cliënttevredenheids onderzoek

Meldcode

Klachten/Complimenten

Kwaliteit

Bij Op Weg vinden we dat elke jeugdige recht heeft op ontwikkeling en we geloven dat elke jeugdige zich kan ontwikkelen. Het is voor ons belangrijk dat de werkwijze hierbij aansluit en we ons handelen kunnen verantwoorden. We streven er daarom naar elke dag persoonlijke en veilige zorg te leveren van een zo’n hoog mogelijk, kwalitatief niveau. Dit doen we niet alleen door het volgen van protocollen en richtlijnen, maar vooral door continue bezig te zijn met wat goed gaat en beter kan. Een belangrijke bron zijn de resultaten van ervaringen van jeugdigen, ouders en medewerkers en de evaluaties over de ontwikkeling van jeugdigen.

Kwaliteit lever je niet alleen, daarom stimuleren we de betrokkenheid en het kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers. We geloven dat iedere medewerker kwaliteiten heeft die ons kunnen helpen om elke dag beter te worden. Zo staan we samen sterk in kwaliteit!

HKZ Keurmerk

Bij Op Weg vinden we het belangrijk om de kwaliteit van onze diensten toetsbaar en aantoonbaar te maken. In 2023 willen we ons daarom HKZ certificeren. De HKZ normen zijn niet de enige normen waar we aan (willen) voldoen. Daarom houden we overige regel- en wetgeving continue bij op veranderingen.

Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Ouders/opvoeders en na toestemming eventueel andere direct betrokkenen worden op de hoogte gehouden van de begeleiding via rapportages in het ECD. Alle gegevens van de jeugdige worden bewaard in deze beveiligde omgeving, zoals de zorgplannen, evaluaties en rapportages van de doelen. Ook alle formulieren en overeenkomsten worden hierin veilig bewaard en gedeeld met ouders/opvoeders.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Tenminste tweejaarlijks houdt Op Weg een cliënttevredenheidsonderzoek onder de ouders van Op Weg. Op deze manier meten we of de werkwijze en het aanbod nog steeds naar tevredenheid zijn.

Meldcode

Bij Op Weg kan het voorkomen dat er zorgen zijn rond de veiligheid van een jeugdige. Op dat moment kan Op Weg de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling starten. Dit is een stappenplan waarin staat hoe wij omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dienen wij deze meldcode te hebben én het gebruik hiervan te bevorderen.

Verwijsindex

Op Weg verwerkt de gegevens van de jeugdige in de Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin Op Weg kan zien welke andere partijen betrokken zijn bij een jeugdige.

AVG

Om goede en volledige zorg te kunnen leveren, heeft Op Weg gegevens van (toekomstige) cliënten nodig. We maken gebruik van een contactformulier op onze website en iedere client heeft zijn eigen elektronisch dossier. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze cliënten en houden ons aan de Europese Privacywet (AVG). Dat betekent dat wij de volgende regels hebben:

Lees het volledige privacyreglement voor meer informatie over hoe wij omgaan met gegevens en uw privacy.

Zie de privacyverklaring hieronder om te lezen hoe wij omgaan met de privacy omtrent de inzage in cliëntdossiers.

Complimenten/klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Dit horen wij uiteraard graag terug. Mocht u echter een klacht hebben dan kunt u daar verschillende dingen mee doen. Wij gaan graag met u in gesprek om de inhoud van de klacht te horen. U kunt een gesprek aanvragen met een begeleider of teamleider. Samen gaan we op zoek naar een oplossing.
 
U kunt ook altijd ondersteuning krijgen als u iets met uw klacht wilt doen, of als u toch besluit om uw klacht met iemand anders te bespreken. Op Weg biedt hiervoor onderstaande mogelijkheden, zie hiervoor het klachtenreglement. 
Complimenten en tips over onze dienstverlening zijn uiteraard altijd welkom.
Wij ontvangen deze graag via algemeen@opwegjeugdhulp.nl. Alvast hartelijk dank!
Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.