Logo

Algemeen

Visie & Missie

Werkwijze

Doelgroep

Visie & Missie

Visie

Iedereen is uniek en bewandelt zijn eigen route
Op Weg gelooft dat iedereen zich kan ontwikkelen en er altijd kansen zijn om te groeien. Plezier, motivatie en een gevoel van veiligheid zijn essentieel om tot leren te komen. Op sommige momenten is hier even hulp bij nodig en samen sta je dan sterker. Elke stap, groot en klein, is van grote waarde en alle successen mogen gevierd worden. Op de lange termijn ziet Op Weg zich als een organisatie die jeugdigen die op haar pad gekomen zijn, een stap verder heeft geholpen.

Missie

Samen op weg naar passende zorg
Het begeleiden van jeugdigen en het optimaliseren van hun nabije omgeving, dát is waar Op Weg voor staat. Op Weg brengt díe begeleiding die nodig is om het vertrouwen (terug) te krijgen en op eigen kracht verder te gaan. Samen gaan we op weg om alle kansen te ontdekken. Elke stap in ontwikkeling brengen we specifiek en meetbaar in beeld, zodat we altijd weten wat de volgende stap is om verder te groeien.

Samen op weg naar de beste werkomgeving
Met elkaar successen vieren, professioneel en deskundig werken maar ook mogen leren en gezien worden, dát is waar Op Weg voor staat. Op Weg is de beste werkplek voor professionals die oprecht betrokken zijn bij de doelgroep, denken en handelen in kansen en oplossingen en bijdragen aan de groei van de organisatie.

Samen op weg naar gedeelde verantwoordelijkheid
Samenwerken met jeugdigen, opvoeders, collega’s en (overige) ketenpartners, dát is waar Op Weg voor staat. Op Weg werkt actief samen met alle betrokken partijen om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en krachten te bundelen om zo een optimaal resultaat te bereiken. Wij zetten het netwerk en de jeugdige in hun kracht zodat zij na onze hulp zelfstandig verder kunnen.

Kernwaarden

Werkwijze

vacature ambulant begeleider Jeugd en Gezin
Op Weg streeft naar die volgende stap in ontwikkeling bij de jeugdige die op de korte en lange termijn een bijdrage levert om verder te komen. Dit doen we in de directe leef-en/of leeromgeving van de jeugdige samen met de direct betrokkenen. Het traject van de begeleider van Op Weg bestaat uit een 4-tal stappen.

Stap 1: Observatie

We observeren de jeugdige en zijn omgeving. Waar groeit hij op, wat vraagt deze omgeving van hem, en welke begeleiding heeft de omgeving en/of de jeugdige nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Welke belemmeringen zijn er in deze omgeving en welk kansen liggen er juist? We observeren ook de jeugdige, welk gedrag laat deze zien, wat beweegt deze jeugdige, wat motiveert hem/haar? En met welke reden laat een jeugdige bepaalde gedragingen zien, wat wil de jeugdige hiermee ‘zeggen’. Uiteraard hebben we ook gesprekken met jeugdigen en ouders over de ontwikkelvraagstukken en welke hulp zij hierin van waarde vinden.

Stap 2: Analyse

Vervolgens analyseren we al deze informatie. We kijken naar wat van waarde is voor de vooraf gestelde vraagstukken en analyseren hoe de huidige situatie, de omgeving van de jeugdige en het gedrag van de jeugdige zelf zich verhoudt tot de ontwikkelvraagstukken. Wat is er nodig om de jeugdige de volgende stap in de ontwikkeling te laten zetten? Wat moeten we hiervoor doen.

Stap 3: Inzet begeleiding

De begeleiding die vanuit de analyse nodig is voeren we uit. We hebben gesprekken met ouders, geven hen mogelijkheden om samen met de jeugdige tot ander gedrag te komen, in sommige situaties doen we dingen voor. Soms is er meer nodig dan de hulp die wij direct kunnen bieden, dan gaan we samen met ouders en jeugdige op zoek naar samenwerkingen om in gezamenlijkheid wel tot beweging te komen.

Stap 4: Evaluatie

Als laatste evalueren we de begeleiding, zijn de vooraf gestelde doelen bereikt? Heeft het behalen van deze doelen het gewenste effect gehad op het leven van de jeugdige? Is er meer zorg nodig en wie is dan de juiste partij om deze zorg te leveren? We kijken samen met ouders en jeugdigen naar de geleverde zorg en evalueren het proces, zo zorgen we ervoor dat niet alleen de jeugdige, maar ook wij zelf continue bezig zijn met groei en ontwikkeling.

Doelgroep

Op Weg biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en hun omgeving. Onze expertise ligt op het gebied van begeleiding van jeugdigen tussen 0 en 12 jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis of een achterstand in hun ontwikkeling. Na aanmelding wordt door de aanmeldcommissie beoordeeld of Op Weg passende begeleiding kan bieden, dit doen zij middels een observatie, een gesprek en het raadplegen van eerdere verslaglegging.

Uitsluitingscriteria

Het komt voor dat Op Weg een begeleidingstraject niet kan ingaan of kan afmaken, bijvoorbeeld omdat we daarvoor de expertise niet in huis hebben of de veiligheid in het geding komt. Op Weg kan geen zorg bieden aan;

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.

Logo

Deze website maakt gebruik van cookies, als je doorgaat op de website ga je hiermee akkoord.